Oświadczenie UE na rzecz Trisomii 21 w sprawie konfliktu na Ukrainie

26 lut 2022

Bruksela, 26. lutego 2022 – UE na rzecz Trisomii 21 solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy, wyrażając żal, smutek i spustoszenie każdej ofiary tego konfliktu. W każdym kryzysie humanitarnym i konflikcie zbrojnym osoby z trisomią 21 lub innymi niepełnosprawnościami są narażone na większe ryzyko przemocy, ucieczki lub śmierci. Według raportu Disability Rights International z 2015 r. „No Way Home” na Ukrainie zarejestrowanych jest ponad 2,7 mln osób niepełnosprawnych, a ponad 82 tys. dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odizolowanych od społeczeństwa. Wiele z nich to dzieci z trisomią 21.

Zniszczenie wielu dużych miast i chaos wynikający z tego bezsensownego konfliktu będą miały natychmiastowy wpływ na zarządzanie i opiekę zapewnianą w tych obiektach, a plotki mówią, że niektóre z nich są już opuszczone. 

Wzywamy wspólnotę europejską i wszystkie kraje oddane sprawie pokoju, solidarności i poszanowaniu prawa międzynarodowego do okazania solidarności z narodem ukraińskim i do wykorzystania wszelkich dostępnych środków, aby szybko zakończyć tę agresję i przywrócić pokój.

Dołączamy do wysiłków zainicjowanych przez podobnie myślące organizacje, takie jak EDSA, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych i organizacja Downa International, w liście otwartym do szefów instytucji europejskich, szefów państw europejskich, rosyjskich i ukraińskich oraz NATO z dnia 24 lutego 2022 r., który można przeczytaj w całości tutaj.

W szczególności chcemy podkreślić żądania skierowane do przywódców politycznych i wszystkich podmiotów humanitarnych zajmujących się tym kryzysem, aby zapewnić, że osoby z trisomią 21 i niepełnosprawnościami:

  • mieć pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej;
  • są chronione przed przemocą, wykorzystywaniem i złym traktowaniem;
  • otrzymują przystępne informacje na temat protokołów bezpieczeństwa i pomocy, procedur ewakuacyjnych i wsparcia;
  • mieć pełny dostęp do podstawowych usług, w tym wody i urządzeń sanitarnych, żywności, pomocy społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i informacji;
  • są rozliczane i nie porzucane;
  • nie są pozostawieni w placówkach, nie są zmuszani do pozostawania w placówkach lub nie są przenoszeni do placówek ze względu na swoją niepełnosprawność oraz
  • są w znaczący sposób zaangażowane we wszechstronną akcję humanitarną za pośrednictwem swoich organizacji przedstawicielskich.

Oprócz osób z trisomią 21 szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, które są najbardziej zagrożone – w tym (między innymi) osoby z niepełnosprawnością intelektualną, kobiety, osoby starsze, dzieci, osoby niewidome i głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną, osoby z dużymi potrzebami wsparcia i osób wewnętrznie przesiedlonych przed ostatnimi incydentami.

Inne nowości

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Czas na bardziej równe traktowanie

Projekt „Przyszłość jest nasza”: wzmacnianie zmian i włączenie społeczne 7 lipca 2023 r. — Sieć UE na rzecz Trisomii 21 z radością ogłasza pomyślne zakończenie swojego czwartego wydarzenia w…

Czas na więcej zdrowia

Przyszłość jest nasza: spektakularny sukces w Brukseli Bruksela, 12 maja 2023 r. Oficjalny raport można znaleźć tutaj. Projekt „Przyszłość jest nasza” odniósł ogromny sukces dzięki...

World Down Syndrome 2023 – czas na większą widoczność

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

Przyszłość należy do nas — czas na większą autonomię

Link do YouTube: Magyar (węgierski), Român (rumuński), Français (francuski), Deutsch (niemiecki), Polski (polski), ελληνικά (grecki) Tutaj możesz zapoznać się z naszym oficjalnym raportem. W dniu 7 grudnia 2022 r....

EU for Trisomy 21 reaguje na werdykt ETPC dotyczący filmu „Dear Future Mom”

W marcu 2014 roku na całym świecie z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa wyemitowano wideo z kampanii „Dear Future Mom”, wspieranej przez siedem europejskich stowarzyszeń. Drogi...