Oświadczenie UE na rzecz Trisomii 21 w sprawie konfliktu na Ukrainie

26 lut 2022

Bruksela, 26. lutego 2022 – UE na rzecz Trisomii 21 solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy, wyrażając żal, smutek i spustoszenie każdej ofiary tego konfliktu. W każdym kryzysie humanitarnym i konflikcie zbrojnym osoby z trisomią 21 lub innymi niepełnosprawnościami są narażone na większe ryzyko przemocy, ucieczki lub śmierci. Według raportu Disability Rights International z 2015 r. „No Way Home” na Ukrainie zarejestrowanych jest ponad 2,7 mln osób niepełnosprawnych, a ponad 82 tys. dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odizolowanych od społeczeństwa. Wiele z nich to dzieci z trisomią 21.

Zniszczenie wielu dużych miast i chaos wynikający z tego bezsensownego konfliktu będą miały natychmiastowy wpływ na zarządzanie i opiekę zapewnianą w tych obiektach, a plotki mówią, że niektóre z nich są już opuszczone. 

Wzywamy wspólnotę europejską i wszystkie kraje oddane sprawie pokoju, solidarności i poszanowaniu prawa międzynarodowego do okazania solidarności z narodem ukraińskim i do wykorzystania wszelkich dostępnych środków, aby szybko zakończyć tę agresję i przywrócić pokój.

Dołączamy do wysiłków zainicjowanych przez podobnie myślące organizacje, takie jak EDSA, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych i organizacja Downa International, w liście otwartym do szefów instytucji europejskich, szefów państw europejskich, rosyjskich i ukraińskich oraz NATO z dnia 24 lutego 2022 r., który można przeczytaj w całości tutaj.

W szczególności chcemy podkreślić żądania skierowane do przywódców politycznych i wszystkich podmiotów humanitarnych zajmujących się tym kryzysem, aby zapewnić, że osoby z trisomią 21 i niepełnosprawnościami:

  • mieć pełny dostęp do wszelkiej pomocy humanitarnej;
  • są chronione przed przemocą, wykorzystywaniem i złym traktowaniem;
  • otrzymują przystępne informacje na temat protokołów bezpieczeństwa i pomocy, procedur ewakuacyjnych i wsparcia;
  • mieć pełny dostęp do podstawowych usług, w tym wody i urządzeń sanitarnych, żywności, pomocy społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu i informacji;
  • są rozliczane i nie porzucane;
  • nie są pozostawieni w placówkach, nie są zmuszani do pozostawania w placówkach lub nie są przenoszeni do placówek ze względu na swoją niepełnosprawność oraz
  • są w znaczący sposób zaangażowane we wszechstronną akcję humanitarną za pośrednictwem swoich organizacji przedstawicielskich.

Oprócz osób z trisomią 21 szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, które są najbardziej zagrożone – w tym (między innymi) osoby z niepełnosprawnością intelektualną, kobiety, osoby starsze, dzieci, osoby niewidome i głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychospołeczną, osoby z dużymi potrzebami wsparcia i osób wewnętrznie przesiedlonych przed ostatnimi incydentami.

Inne nowości

Czas na bardziej równe traktowanie

Projekt „Przyszłość jest nasza”: wzmacnianie zmian i włączenie społeczne 7 lipca 2023 r. — Sieć UE na rzecz Trisomii 21 z radością ogłasza pomyślne zakończenie swojego czwartego wydarzenia w…

Czas na więcej zdrowia

Przyszłość jest nasza: spektakularny sukces w Brukseli Bruksela, 12 maja 2023 r. Oficjalny raport można znaleźć tutaj. Projekt „Przyszłość jest nasza” odniósł ogromny sukces dzięki...

World Down Syndrome 2023 – czas na większą widoczność

21 marca 2023 r. przypada oficjalny 16. Światowy Dzień Zespołu Downa, a sieć UE na rzecz Trisomii 21 będzie oczywiście gospodarzem naszego wyjątkowego święta. Spójrz...

Przyszłość należy do nas — czas na większą autonomię

Link do YouTube: Magyar (węgierski), Român (rumuński), Français (francuski), Deutsch (niemiecki), Polski (polski), ελληνικά (grecki) Tutaj możesz zapoznać się z naszym oficjalnym raportem. W dniu 7 grudnia 2022 r....

EU for Trisomy 21 reaguje na werdykt ETPC dotyczący filmu „Dear Future Mom”

W marcu 2014 roku na całym świecie z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa wyemitowano wideo z kampanii „Dear Future Mom”, wspieranej przez siedem europejskich stowarzyszeń. Drogi...

Oświadczenie UE na rzecz Trisomii 21 w sprawie konfliktu na Ukrainie

Bruksela, 26 lutego 2022 - UE dla Trisomii 21 solidaryzuje się z narodem Ukrainy, z żalem, smutkiem i zniszczeniem każdej ofiary tego konfliktu. W jakimkolwiek...