Prohlášení EU pro trisomii 21 ke konfliktu na Ukrajině

26. Únor 2022

Brusel, 26. února 2022 – EU pro trisomii 21 vyjadřuje solidaritu s ukrajinským lidem, se smutkem, smutkem a devastací každé oběti tohoto konfliktu. V jakékoli humanitární krizi a ozbrojeném konfliktu čelí lidé s trizomií 21 nebo jiným postižením většímu riziku násilí, že budou zanecháni na útěku, že zemřou. Podle zprávy organizace Disability Rights International z roku 2015 „No Way Home“ je na Ukrajině registrováno více než 2,7 milionu lidí se zdravotním postižením a více než 82 tisíc dětí žije v ústavech segregovaných od společnosti. Mnoho z nich jsou děti s trizomií 21.

Devastace mnoha velkých měst a chaos vyplývající z tohoto nesmyslného konfliktu budou mít okamžitý dopad na správu a péči poskytovanou v těchto zařízeních, přičemž se šíří zvěsti, že některá z nich jsou již opuštěna. 

Vyzýváme evropské společenství a všechny země oddané míru, solidaritě a respektování mezinárodního práva, aby projevily solidaritu s ukrajinským lidem a využily všech prostředků, které mají k dispozici, k rychlému ukončení této agrese a obnovení míru.

Připojujeme se k úsilí vedeném stejně smýšlejícími organizacemi, jako je EDSA, Evropské fórum zdravotně postižených a mezinárodní Downův syndrom, v jejich otevřeném dopise vedoucím evropských institucí, evropským, ruským a ukrajinským hlavám států a NATO ze dne 24. února 2022, což může být čtěte v plném znění zde.

Zvláště chceme zdůraznit požadavky vůči politickému vedení a všem humanitárním aktérům, kteří se zabývají touto krizí, abychom zajistili, že osoby s Trisomií 21 a postižením:

  • mít plný přístup k veškeré humanitární pomoci;
  • jsou chráněni před násilím, zneužíváním a špatným zacházením;
  • jsou poskytovány dostupné informace o bezpečnostních a asistenčních protokolech, evakuačních postupech a podpoře;
  • mít plný přístup k základním službám včetně vody a hygieny, potravin, sociální podpory, vzdělání, zdravotní péče, dopravy a informací;
  • jsou účtovány a nejsou opuštěny;
  • nezůstávají pozadu v ústavech, nejsou nuceni zůstat v ústavech nebo nejsou do ústavů přesouváni na základě svého postižení a
  • jsou prostřednictvím svých reprezentativních organizací smysluplně zapojeni do komplexních humanitárních akcí.

Spolu s osobami s Trisomií 21 je třeba věnovat zvláštní pozornost těm, kteří jsou nejvíce ohroženi – včetně (ale nejen) osob s mentálním postižením, žen, starších osob, dětí, nevidomých a hluchoslepých osob, osob s psychosociálním postižením, osob s vysokými potřebami podpory a osobami vnitřně vysídlenými před nedávnými incidenty.

Další novinky

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Čas na rovné zacházení

Projekt „Budoucnost je naše“: Posílení změny a začlenění 7. července 2023 – Síť EU pro trisomii 21 s potěšením oznamuje úspěšné ukončení své čtvrté akce v...

Čas pro více zdraví

The Future Is Ours: A Resounding Success in Brussels Brusel, 12. května 2023 Oficiální zprávu naleznete zde. Projekt Future is Ours dosáhl obrovského úspěchu s...

Světový Downův syndrom 2023 – čas pro větší viditelnost

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

Budoucnost je naše – čas na větší autonomii

Odkaz na YouTube: Magyar (maďarština), Român (rumunština), Français (francouzština), Deutsch (němčina), Polski (polski), ελληνικά (řecky) Zde se můžete podívat na naši oficiální zprávu. Dne 7.12.2022...

EU pro trisomii 21 reaguje na verdikt ESLP ohledně videa „Drahá budoucí máma“

V březnu 2014 bylo u příležitosti Světového dne Downova syndromu po celém světě odvysíláno video kampaně „Drahá budoucí máma“, podporované sedmi evropskými asociacemi. Milý...