EU voor Trisomie 21-verklaring over conflict in Oekraïne

26 februari 2022

Brussel, 26. februari 2022 – EU for Trisomie 21 is solidair met de bevolking van Oekraïne, met het verdriet, de droefheid en de verwoesting van elk slachtoffer van dit conflict. In elke humanitaire crisis en gewapend conflict lopen mensen met trisomie 21 of een andere handicap een groter risico op geweld, op de vlucht achter te blijven of te sterven. Volgens het "No Way Home"-rapport van Disability Rights International uit 2015 zijn er meer dan 2,7 miljoen mensen met een handicap geregistreerd in Oekraïne en leven meer dan 82 duizend kinderen in instellingen die gescheiden zijn van de samenleving. Velen van hen zijn kinderen met trisomie 21.

De verwoesting van veel van de grote steden en de chaos als gevolg van dit zinloze conflict zal een onmiddellijk effect hebben op het beheer en de zorg in die faciliteiten, waarbij geruchten de ronde doen dat sommige ervan al verlaten zijn. 

We dringen er bij de Europese gemeenschap en alle landen die zich inzetten voor vrede, solidariteit en het respecteren van het internationaal recht op aan om solidariteit te tonen met het Oekraïense volk en alle beschikbare middelen aan te wenden om deze agressie snel te beëindigen en de vrede te herstellen.

We sluiten ons aan bij de inspanning van gelijkgestemde organisaties zoals EDSA, het European Disability Forum en Down Syndrome international in hun open brief aan het hoofd van de Europese instellingen, de Europese, Russische en Oekraïense staatshoofden en de NAVO van 24 februari 2022, die kan worden lees hier volledig.

We willen in het bijzonder de nadruk leggen op de eisen aan het politieke leiderschap en alle humanitaire actoren die met deze crisis te maken hebben om ervoor te zorgen dat personen met trisomie 21 en handicaps:

  • volledige toegang hebben tot alle humanitaire hulp;
  • worden beschermd tegen geweld, misbruik en slechte behandeling;
  • krijgen toegankelijke informatie over veiligheids- en hulpverleningsprotocollen, ontruimingsprocedures en ondersteuning;
  • volledige toegang hebben tot basisdiensten, waaronder water en sanitaire voorzieningen, voedsel, sociale steun, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en informatie;
  • worden verantwoord en niet in de steek gelaten;
  • niet worden achtergelaten in instellingen, niet gedwongen worden om in instellingen te blijven of niet op grond van hun handicap naar instellingen worden verplaatst en
  • via hun representatieve organisaties op een zinvolle manier betrokken zijn bij alomvattende humanitaire actie.

Naast personen met trisomie 21 moet bijzondere aandacht worden besteed aan degenen die het meeste risico lopen – inclusief (maar niet beperkt tot) personen met een verstandelijke handicap, vrouwen, ouderen, kinderen, blinde en doofblinde personen, personen met psychosociale handicaps, personen met hoge ondersteuningsbehoeften en personen die voor recente incidenten intern ontheemd waren.

Ander nieuws

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Tijd voor meer gelijke behandeling

Project "The Future is Ours": verandering en inclusie versterken 7 juli 2023 - Het EU for Trisomy 21 Network is verheugd de succesvolle afronding aan te kondigen van zijn vierde evenement in...

Tijd voor meer gezondheid

The Future Is Ours: een doorslaand succes in Brussel Brussel, 12 mei 2023 Het officiële rapport vindt u hier. Het Future is Ours-project heeft een doorslaand succes geboekt met...

Wereld Downsyndroom 2023 – Tijd voor meer zichtbaarheid

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

De toekomst is van ons – tijd voor meer autonomie

YouTube-link: Magyar (Hongaars), Român (Roemeens), Français (Frans), Deutsch (Duits), Polski (Polski), ελληνικά (Grieks) U kunt ons officiële rapport hier bekijken. Op 7 december 2022...

EU for Trisomy 21 reageert op EHRM-uitspraak over de video "Dear Future Mom"

In maart 2014 werd de campagnevideo 'Dear Future Mom', ondersteund door zeven Europese verenigingen, over de hele wereld uitgezonden voor Wereld Downsyndroomdag. Beste...