Vyhlásenie EÚ za trizómiu 21 o konflikte na Ukrajine

26. februára 2022

Brusel, 26. februára 2022 – EÚ za trizómiu 21 vyjadruje solidaritu s ľudom Ukrajiny, so smútkom, smútkom a devastáciou každej obete tohto konfliktu. V akejkoľvek humanitárnej kríze a ozbrojenom konflikte čelia ľudia s trizómiou 21 alebo iným postihnutím väčšiemu riziku násilia, zanechania na úteku a smrti. Podľa správy organizácie Disability Rights International z roku 2015 „No Way Home“ je na Ukrajine zaregistrovaných viac ako 2,7 milióna ľudí so zdravotným postihnutím a viac ako 82 tisíc detí žije v inštitúciách segregovaných od spoločnosti. Mnohé z nich sú deti s trizómiou 21.

Devastácia mnohých veľkých miest a chaos vyplývajúci z tohto nezmyselného konfliktu budú mať okamžitý vplyv na manažment a starostlivosť poskytovanú v týchto zariadeniach, pričom sa šíria fámy, že niektoré z nich sú už opustené. 

Vyzývame európske spoločenstvo a všetky krajiny, ktoré sa venujú mieru, solidarite a rešpektovaniu medzinárodného práva, aby prejavili solidaritu s ukrajinským ľudom a využili všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, na rýchle ukončenie tejto agresie a obnovenie mieru.

Pripájame sa k úsiliu vedenému rovnako zmýšľajúcimi organizáciami, ako sú EDSA, Európske fórum zdravotného postihnutia a Downov syndróm International v ich otvorenom liste vedúcim európskych inštitúcií, európskym, ruským a ukrajinským hlavám štátov a NATO z 24. februára 2022, ktorý môže byť prečítať v plnom znení tu.

Zvlášť chceme zdôrazniť požiadavky na politické vedenie a všetkých humanitárnych aktérov, ktorí sa zaoberajú touto krízou, aby sa zabezpečilo, že osoby s trizómiou 21 a postihnutím:

  • mať plný prístup ku všetkej humanitárnej pomoci;
  • sú chránené pred násilím, zneužívaním a zlým zaobchádzaním;
  • sú im poskytnuté dostupné informácie o bezpečnostných a asistenčných protokoloch, evakuačných postupoch a podpore;
  • mať plný prístup k základným službám vrátane vody a hygieny, potravín, sociálnej podpory, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, dopravy a informácií;
  • sú započítané a nie opustené;
  • nie sú ponechaní v ústavoch, nie sú nútení zostať v ústavoch alebo nie sú presťahovaní do ústavov na základe svojho zdravotného postihnutia a
  • sú zmysluplne zapojené do všetkých inkluzívnych humanitárnych akcií prostredníctvom svojich zastupiteľských organizácií.

Spolu s osobami s trizómiou 21 je potrebné venovať osobitnú pozornosť tým, ktorí sú najviac ohrození – vrátane (okrem iného) osôb s mentálnym postihnutím, žien, starších osôb, detí, nevidomých a hluchoslepých osôb, osôb s psychosociálnym postihnutím, osôb s vysokými potrebami podpory a osobami vnútorne vysídlenými pred nedávnymi incidentmi.

Ostatné novinky

WDSD 2024 – DEAR DOCTOR CAMPAIGN

In December 2011, the United Nations General Assembly declared 21 March World Down Syndrome Day (WDSD).  On this day, people with Down syndrome and those who live and work with...

Čas na rovnaké zaobchádzanie

Projekt „Budúcnosť je naša“: Posilnenie zmeny a inklúzie 7. júla 2023 – Sieť EÚ pre trizómiu 21 s potešením oznamuje úspešné zavŕšenie svojho štvrtého podujatia v...

Čas na viac zdravia

Budúcnosť je naša: Obrovský úspech v Bruseli Brusel, 12. mája 2023 Oficiálnu správu nájdete tu. Projekt Future is Ours dosiahol obrovský úspech s...

Svetový Downov syndróm 2023 – čas na väčšiu viditeľnosť

Brussels, 21st March – Today on World Down Syndrome Day, EU for Trisomy 21, in collaboration with our partners and self-advocates at CAP Events, commemorated this significant day at the...

Budúcnosť je naša – čas na väčšiu autonómiu

Odkaz na YouTube: Magyar (maďarčina), Român (rumunčina), Français (francúzština), Deutsch (nemčina), Polski (polski), ελληνικά (gréčtina) Našu oficiálnu správu si môžete pozrieť tu. Dňa 7.12.2022...

EU for Trisomy 21 reaguje na verdikt ECHR o videu „Drahá budúca mama“

V marci 2014 sa do celého sveta pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu vysielalo video kampane „Drahá budúca mama“, ktorú podporilo sedem európskych združení. Drahá...