Vyhlásenie EÚ za trizómiu 21 o konflikte na Ukrajine

26. februára 2022

Brusel, 26. februára 2022 – EÚ za trizómiu 21 vyjadruje solidaritu s ľudom Ukrajiny, so smútkom, smútkom a devastáciou každej obete tohto konfliktu. V akejkoľvek humanitárnej kríze a ozbrojenom konflikte čelia ľudia s trizómiou 21 alebo iným postihnutím väčšiemu riziku násilia, zanechania na úteku a smrti. Podľa správy organizácie Disability Rights International z roku 2015 „No Way Home“ je na Ukrajine zaregistrovaných viac ako 2,7 milióna ľudí so zdravotným postihnutím a viac ako 82 tisíc detí žije v inštitúciách segregovaných od spoločnosti. Mnohé z nich sú deti s trizómiou 21.

Devastácia mnohých veľkých miest a chaos vyplývajúci z tohto nezmyselného konfliktu budú mať okamžitý vplyv na manažment a starostlivosť poskytovanú v týchto zariadeniach, pričom sa šíria fámy, že niektoré z nich sú už opustené. 

Vyzývame európske spoločenstvo a všetky krajiny, ktoré sa venujú mieru, solidarite a rešpektovaniu medzinárodného práva, aby prejavili solidaritu s ukrajinským ľudom a využili všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, na rýchle ukončenie tejto agresie a obnovenie mieru.

Pripájame sa k úsiliu vedenému rovnako zmýšľajúcimi organizáciami, ako sú EDSA, Európske fórum zdravotného postihnutia a Downov syndróm International v ich otvorenom liste vedúcim európskych inštitúcií, európskym, ruským a ukrajinským hlavám štátov a NATO z 24. februára 2022, ktorý môže byť prečítať v plnom znení tu.

Zvlášť chceme zdôrazniť požiadavky na politické vedenie a všetkých humanitárnych aktérov, ktorí sa zaoberajú touto krízou, aby sa zabezpečilo, že osoby s trizómiou 21 a postihnutím:

  • mať plný prístup ku všetkej humanitárnej pomoci;
  • sú chránené pred násilím, zneužívaním a zlým zaobchádzaním;
  • sú im poskytnuté dostupné informácie o bezpečnostných a asistenčných protokoloch, evakuačných postupoch a podpore;
  • mať plný prístup k základným službám vrátane vody a hygieny, potravín, sociálnej podpory, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, dopravy a informácií;
  • sú započítané a nie opustené;
  • nie sú ponechaní v ústavoch, nie sú nútení zostať v ústavoch alebo nie sú presťahovaní do ústavov na základe svojho zdravotného postihnutia a
  • sú zmysluplne zapojené do všetkých inkluzívnych humanitárnych akcií prostredníctvom svojich zastupiteľských organizácií.

Spolu s osobami s trizómiou 21 je potrebné venovať osobitnú pozornosť tým, ktorí sú najviac ohrození – vrátane (okrem iného) osôb s mentálnym postihnutím, žien, starších osôb, detí, nevidomých a hluchoslepých osôb, osôb s psychosociálnym postihnutím, osôb s vysokými potrebami podpory a osobami vnútorne vysídlenými pred nedávnymi incidentmi.

Ostatné novinky

Svetový Downov syndróm 2023 – čas na väčšiu viditeľnosť

21. marec 2023 je oficiálnym 16. Svetovým dňom Downovho syndrómu a sieť EÚ pre trizómiu 21 bude samozrejme hostiť našu vlastnú jedinečnú oslavu. Online udalosť Táto...

Budúcnosť je naša – čas na väčšiu autonómiu

Odkaz na YouTube: Magyar (maďarčina), Român (rumunčina), Français (francúzština), nemčina (nemčina), Polski (polski), ελληνικά (gréčtina) Dňa 7. decembra 2022 usporiadala EÚ pre trisómiu 21 prvé podujatie našej... .

EU for Trisomy 21 reaguje na verdikt ECHR o videu „Drahá budúca mama“

V marci 2014 sa do celého sveta pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu vysielalo video kampane „Drahá budúca mama“, ktorú podporilo sedem európskych združení. Drahá...

Vyhlásenie EÚ za trizómiu 21 o konflikte na Ukrajine

Brusel, 26. februára 2022 – EÚ pre trizómiu 21 vyjadruje solidaritu s ľudom Ukrajiny, so smútkom, smútkom a devastáciou každej obete tohto konfliktu. V akejkoľvek...

Medzinárodný deň práv ľudí so zdravotným postihnutím

Dňa 3. decembra 2021, na Medzinárodný deň práv ľudí so zdravotným postihnutím, EÚ pre trizómiu 21 oslávila práva ľudí s Downovým syndrómom. Počas tohto dôležitého...

Chceme ďalšiu kampaň:

V priebehu novembra viedla Eu za trizómiu 21 kampaň na podporu účasti ľudí s Downovým syndrómom na konferencii o budúcnosti Európy...