EL Trisomy 21 avaldus Ukraina konflikti kohta

26 veebruar 2022

Brüssel, 26. veebruar 2022 – EU for Trisomy 21 on solidaarne Ukraina rahvaga, selle konflikti kõigi ohvrite leina, kurbuse ja laastamistööga. Igas humanitaarkriisis ja relvakonfliktis seisavad 21-trisoomia või muude puuetega inimesed silmitsi suurema vägivalla, põgenemise ja surmaga. Rahvusvahelise Disability Rights Internationali 2015. aasta raporti “No Way Home” kohaselt on Ukrainas registreeritud üle 2,7 miljoni puudega inimese ja üle 82 tuhande lapse elab ühiskonnast eraldatud asutustes. Paljud neist on lapsed, kellel on 21. Trisoomia.

Paljude suuremate linnade laastamine ja sellest mõttetust konfliktist tulenev kaos avaldavad kohest mõju nende rajatiste juhtimisele ja hooldusele ning levivad kuulujutud, et mõned neist on juba hüljatud. 

Kutsume Euroopa kogukonda ja kõiki rahule, solidaarsusele ja rahvusvahelise õiguse austamisele pühendunud riike üles näitama üles solidaarsust Ukraina rahvaga ning kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid selle agressiooni kiireks lõpetamiseks ja rahu taastamiseks.

Ühineme jõupingutustega, mida juhivad sarnaselt mõtlevad organisatsioonid, nagu EDSA, Euroopa Puuetega inimeste Foorum ja Downi sündroomi rahvusvaheline organisatsioon nende avatud kirjas Euroopa institutsioonide juhile, Euroopa, Venemaa ja Ukraina riigipeadele ning NATO alates 24. veebruarist 2022. loe täismahus siit.

Eelkõige tahame rõhutada nõudmisi poliitilisele juhtkonnale ja kõigile selle kriisiga tegelevatele humanitaarabi andjatele, et tagada 21-trisoomiaga ja puuetega inimesed:

  • täielik juurdepääs kogu humanitaarabile;
  • on kaitstud vägivalla, väärkohtlemise ja väärkohtlemise eest;
  • neile antakse juurdepääsetavat teavet ohutus- ja abiprotokollide, evakueerimisprotseduuride ja toe kohta;
  • täielik juurdepääs põhiteenustele, sealhulgas veele ja kanalisatsioonile, toidule, sotsiaaltoetustele, haridusele, tervishoiule, transpordile ja teabele;
  • on arvestatud ja neid ei jäeta maha;
  • ei jäeta asutustesse maha, ei ole sunnitud asutustesse jääma ega asuta asutusse puude tõttu ja
  • on oma esindusorganisatsioonide kaudu sisuliselt kaasatud kõikehõlmavas humanitaartegevuses.

Trisoomia 21 all kannatavate inimeste kõrval tuleb erilist tähelepanu pöörata neile, kes on kõige enam ohustatud – sealhulgas (kuid mitte ainult) vaimupuudega inimesed, naised, vanemad inimesed, lapsed, pimedad ja pimekurdid, psühhosotsiaalsete puuetega inimesed, suure abivajadusega ja enne hiljutisi vahejuhtumeid riigisiseselt ümberasustatud isikud.

Muud uudised

EU for Trisomy 21 reageerib EIÕK otsusele videos "Kallis tulevane ema"

2014. aasta märtsis kanti üle maailma üle maailma Downi sündroomi päeva puhul kampaaniavideo “Kallis tulevane ema”, mida toetasid seitse Euroopa ühendust. Kallis...

EL Trisomy 21 avaldus Ukraina konflikti kohta

Brüssel, 26. veebruar 2022 – EU for Trisomy 21 väljendab solidaarsust Ukraina rahvaga, tunneb selle konflikti kõigi ohvrite leina, kurbust ja laastamistööd. Igas...

Rahvusvaheline puuetega inimeste õiguste päev

3. detsembril 2021, rahvusvahelisel puuetega inimeste õiguste päeval, tähistas EU Trisomy 21 eestvedamisel Downi sündroomiga inimeste õigusi. Selle tähtsa...

Soovime rohkem kampaaniat:

Novembrikuu jooksul on Eu for Trisomy 21 juhtinud kampaaniat Downi sündroomiga inimeste osalemise edendamiseks Euroopa tuleviku konverentsil...

EL for Trisomy 21 osaleb kodanike konsultatsioonides Euroopa tuleviku nimel

  Downi sündroomiga inimeste nähtavuse parandamine Euroopas Pärast meie 8. juulil 2021 toimunud veebikonverentsi Downi sündroomiga inimeste nähtavuse parandamise kohta...

Veebikonverents - 8. juuli 2021 - Downi sündroomiga inimeste nähtavuse parandamine

        Downi sündroomiga inimeste nähtavuse parandamine: hädaolukord Euroopas. Miks? Kuidas? Downi sündroomiga inimeste nähtavuse parandamine Euroopas peaks olema...