Framtiden är vår

Gå med i våra EU-sponsrade online- och in-Person-sponsrade evenemang på AutonomiSynlighetHälsa och Likvärdig behandling.

EN Co-Funded by the EU_POS

Om projektet

Under de senaste två åren har EU för Trisomy 21 arbetat med att organisera en serie online- och personliga evenemang för att kasta ljuset över de väsentliga delarna av vårt uppdrag som består i att öka medvetenheten och stå upp för rättigheterna för personer med #Trisomy21 i Europa och utanför.

Framtiden är vår was an EU sponsored project consisting of three online and one in-Person event between September 2022 and July 2023. With the EU elections coming up in 2024, and many people with Down Syndrome being allowed to vote in them for the first time, we wanted to take our time to highlight the four goals of EU for Trisomy 21: Autonomi, Synlighet, Hälsa och Likvärdig behandling.

One event at a time, EU for Trisomy 21 made sure our EU wide Network is prepared for the upcoming elections - and even more important that the decision makers are prepared for us! We gave the floor to field experts, parents and decision makers, and most importantly to Self Advocates: People with Down Syndrome to shared their own stories and experiences. Through our events, our participants had the chance to meet, discuss and come up with concrete solutions in favour of making this world a better place for people with Down Syndrome.

Logo_EUforTrisomy21

Om Eufortrisomy21.eu

En plattform för samarbete mellan föreningar, medborgare och politiker som arbetar tillsammans för att fira World Down Syndomsdag, för att synliggöra den intellektuella funktionshinder i allmänhet och personer med trisomi 21 i synnerhet (vanligaste intellektuella funktionshinder av genetiskt ursprung, även kallat Downs syndrom ).

Behövs hjälp? tvivel? mer information?

  Översätt den här sidan
[översätta]