Deklaratsioon

Ülemaailmne Downi sündroomi päeva deklaratsioon Euroopa Parlamendis

21. märtsil toimuva ülemaailmse Downi sündroomi päeva puhul usume meie - Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna liikmed -, et „inimkonna kõigi liikmete omase väärikuse ning võrdsete ja võõrandamatute õiguste tunnustamine on aluseks vabaduse, õiguse ja rahu põhimõtet “, mis on Euroopa Liidu aluspõhimõtted Tahame luua kaasava ühiskonna, kus puuetega inimeste väärikust ja inimõigusi austavad kõik inimesed, seadused kaitsevad ja rakendavad konkreetsetes tegevustes kogu Euroopas.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (konventsioon) liikmena on ELil ja liikmesriikidel selge kohustus kaitsta kõigi konventsioonis sätestatud puuetega inimeste õigusi kogu liidus.

Puuetega inimestel, sealhulgas intellektipuudega inimestel, on õigus ühiskonda täielikult kaasata ja teistega võrdsetel alustel osaleda. Puuetega inimestega ja neid esindavate organisatsioonidega tuleb nõu pidada ja nad peavad olema kaasatud kogu EL-i otsuste tegemisse.

Puuetega inimestel on Euroopa Liidus suur sotsiaalse tõrjutuse oht, kuna nende töötuse määr on puuetega kodanike omast kaks korda suurem ja vaimupuudega inimeste puhul isegi neli korda kõrgem.

Nõuame puuetega inimeste õiguste ja konventsiooni süvalaiendamist kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse ja programmidesse, sealhulgas tervishoiu, tööhõive ja kaasava hariduse valdkonnas.

Kutsume Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles austama, kaitsma ja edendama puuetega inimeste ja intellektipuudega inimeste individuaalset autonoomiat, sealhulgas vabadust ise valida. Tuletame meelde, kui oluline on toetada autonoomia tõusvaid projekte nagu kaasavad haridusprogrammid, iseseisva elu projektid ning terapeutiliste eesmärkidega terviseuuringute programmid.

Mõistes puuetega inimeste alaesindatust nii poliitilistes institutsioonides kui ka meedias ja vaimupuudega inimeste täielikku poliitilist nähtamatust, töötame selle nimel, et esindada neid nii, et nende vajadused ja nõuded oleksid poliitilise tegevuskava keskmes.

Pressiteade

EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE ALLKIRJAD

Bettina Vollath Austria S&D
Lukas Mandl Austria EPP
Monika Vana Austria Rohelised
Cindy Franssen Belgia EPP
Olivier Chastel Belgia Uuenda
Hilde Vautmans Belgia Uuenda
Petra De Sutter Belgia Rohelised
Karlo Ressler Horvaatia EPP
Tomislav Sokol Horvaatia EPP
Costas Mavrides Küpros S&D
Lefteris Christoforou Küpros EPP
Radka Maxová Tšehhi Uuenda
Tomáš Zdechovský Tšehhi EPP
Michaela Šojdrová Tšehhi EPP
Marianne Vind Taani S&D
Riho Terras Eesti EPP
Laura Huhtasaari Soome ID
Nils Torvalds Soome Uuenda
Sirpa Pietikäinen Soome EPP
François-Xavier Bellamy Prantsusmaa EPP
Anne-Sophie Pelletier Prantsusmaa GUE
Pascal Durand Prantsusmaa Uuenda
Helmut Scholz Saksamaa GUE
Marlene Mortler Saksamaa EPP
Christine Schneider Saksamaa EPP
Andreas Glück Saksamaa Uuenda
Svenja Hahn Saksamaa Uuenda
Jan-Christoph Oetjen Saksamaa Uuenda
Pierrette Herzberger-Fofana Saksamaa Rohelised
Jutta Paulus Saksamaa Rohelised
Katrin Langensiepen Saksamaa Rohelised
Terry Reintke Saksamaa Rohelised
Patrick Breyer Saksamaa Rohelised
Eva Kaili Kreeka S&D
Klara Dobrev Ungari S&D
Attila Ara-Kovács Ungari S&D
István Ujhelyi Ungari S&D
Edina Toth Ungari EPP
Enikő Győri Ungari EPP
Anna Júlia Donáth Ungari Uuenda
Clare Daly Iirimaa GUE
Prantsusmaa Fitzgerald Iirimaa EPP
Sean Kelly Iirimaa EPP
Armu O´Sullivan Iirimaa Rohelised
Ciarán Mansett Iirimaa Rohelised
Elisabetta Gualmini Itaalia S&D
Andrea Cozzolino Itaalia S&D
Brando Benifei Itaalia S&D
Salvatore de Meo Itaalia EPP
Elena Lizzi Itaalia ID
Gianna Gancia Itaalia ID
Simona Baldassarre Itaalia ID
Antonio Maria Rinaldi Itaalia ID
Mara Bizzotto Itaalia ID
Marco Campomenosi Itaalia ID
Matteo Adinolfi Itaalia ID
Massimo Casanova Itaalia ID
Paolo Borchia Itaalia ID
Chiara Gemma Itaalia N-A
Marco Zullo Itaalia N-A
Tatjana Ždanoka Latvia Rohelised
Juozas Olekas Lithuania S&D
Petras Auštrevičius Lithuania Uuenda
Christophe Hansen Luxembourg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxembourg EPP
Tilly Metz Luxembourg Rohelised
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Netherlands ECR
Derk Jan Eppink Netherlands ECR
Kim van Sparrentak Netherlands Rohelised
Anna Fotyga Poland ECR
Izabela Kloc Poland ECR
Elzbieta Rafalska Poland ECR
Robert Biedron Poland S&D
Łukasz Kohut Poland S&D
Jerzy Buzek Poland EPP
Magdalena Adamowicz Poland EPP
Jaroslaw Duda Poland EPP
Elżbieta Łukacijewska Poland EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Romania S&D
Clotilde Armand Romania Uuenda
Vlad-Marius Botos Romania Uuenda
Tudor Ciuhodaru Romania S&D
Ivan Štefanec Slovakia EPP
Miriam Lexmann Slovakia EPP
Peter Pollák Slovakia EPP
Vladimír Bilčík Slovakia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakia ECR
Milan Brglez Slovenia S&D
Milan Zver Slovenia EPP
Tanja Fajon Slovenia Uuenda
Irena Joveva Slovenia Uuenda
Jorge Buxadé Hispaania ECR
Herman Tertsch Hispaania ECR
Mazaly Aguilar Hispaania ECR
Antoni Comín i Oliveres Hispaania N-A
Lina Galvez Hispaania S&D
Estrella Dura Ferrandis Hispaania S&D
Alícia Homs Ginel Hispaania S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Hispaania S&D
Javier Moreno Sánchez Hispaania S&D
Mónica Silvana González Hispaania S&D
Rosa Estaràs Ferragut Hispaania EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Hispaania Uuenda
Izaskun Bilbao Barandica Hispaania Uuenda
Jordi Canas Hispaania Uuenda
Adrián Vásquez Lázara Hispaania Uuenda
Frederick Federley Sweden Uuenda
Abir Al-Sahlani Sweden Uuenda
Alice Kuhnke Sweden Rohelised
Jakop Dalunde Sweden Rohelised
Pär Holmgren Sweden Rohelised
Evin Incir Sweden S&D
Heléne Fritzon Sweden S&D
Johan Danielsson Sweden S&D
Erik Bergkvist Sweden S&D
Jytte Guteland Sweden S&D