Deklaration

World Down Syndrome Day Declaration in the European Parliament

Vid anledningen av World Down Syndrome Day den 21 mars tror vi - ledamöter av Europaparlamentet och det civila samhället - att ”erkännandet av den inneboende värdigheten och de lika och omöjliga rättigheterna för alla medlemmar i den mänskliga familjen är grunden frihet, rättvisa och fred ”, grundläggande principer för Europeiska unionen. Vi vill skapa ett inkluderande samhälle där värdighet och mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning värdesätts av alla, skyddas av lag och genomförs i konkreta åtgärder över hela Europa.

Som medlem i FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (konventionen) har EU och medlemsstaterna en tydlig skyldighet att upprätthålla rättigheterna för alla personer med funktionsnedsättningar som anges i konventionen i hela unionen.

Personer med funktionshinder, inklusive personer med intellektuell funktionsnedsättning, har rätt att inkluderas fullt ut och att delta på lika villkor med andra i samhället. Personer med funktionsnedsättning och deras representativa organisationer måste konsulteras och involveras i alla beslutsfattande i EU.

Personer med funktionshinder i Europeiska unionen löper stor risk för social utslagning eftersom deras arbetslöshet är dubbelt så stor som medborgare utan funktionshinder och till och med fyra gånger högre för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi kräver att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och konventionen integreras i all EU: s politik och program, inklusive hälsa, sysselsättning och inkluderande utbildning.

Vi uppmanar de europeiska institutionerna och medlemsstaterna att respektera, skydda och främja den individuella autonomin hos personer med funktionshinder och intellektuella funktionshinder, inklusive friheten att göra egna val. Vi påminner om vikten av att stödja ökande autonomiprojekt som inkluderande utbildningsprogram, självständiga levande projekt samt hälsoforskningsprogram med terapeutiska mål.

För att förstå underrepresenteringen av personer med funktionsnedsättning på politiska institutioner såväl som i media och den totala politiska osynligheten för personer med intellektuella funktionshinder, kommer vi att arbeta för att representera dem för att sätta deras behov och deras anspråk i centrum för den politiska dagordningen.

pressmeddelande

UNDERSKRIFTER FÖR EUROPAPARLAMENTETS MEDLEMMAR

Bettina Vollath Österrike S&D
Lukas Mandl Österrike EPP
Monika Vana Österrike Gröna
Cindy Franssen Belgien EPP
Olivier Chastel Belgien Förnya
Hilde Vautmans Belgien Förnya
Petra De Sutter Belgien Gröna
Karlo Ressler Kroatien EPP
Tomislav Sokol Kroatien EPP
Costas Mavrides Cypern S&D
Lefteris Christoforou Cypern EPP
Radka Maxová Tjeckien Förnya
Tomáš Zdechovský Tjeckien EPP
Michaela Šojdrová Tjeckien EPP
Marianne Vind Danmark S&D
Riho Terras Estland EPP
Laura Huhtasaari Finland ID
Nils Torvalds Finland Förnya
Sirpa Pietikäinen Finland EPP
François-Xavier Bellamy Frankrike EPP
Anne-Sophie Pelletier Frankrike GUE
Pascal Durand Frankrike Förnya
Helmut Scholz Tyskland GUE
Marlene Mortler Tyskland EPP
Christine Schneider Tyskland EPP
Andreas Glück Tyskland Förnya
Svenja Hahn Tyskland Förnya
Jan-Christoph Oetjen Tyskland Förnya
Pierrette Herzberger-Fofana Tyskland Gröna
Jutta Paulus Tyskland Gröna
Katrin Langensiepen Tyskland Gröna
Terry Reintke Tyskland Gröna
Patrick Breyer Tyskland Gröna
Eva Kaili Grekland S&D
Klara Dobrev Ungern S&D
Attila Ara-Kovács Ungern S&D
István Ujhelyi Ungern S&D
Edina Toth Ungern EPP
Enikő Győri Ungern EPP
Anna Júlia Donáth Ungern Förnya
Clare Daly Irland GUE
Frankrike Fitzgerald Irland EPP
Sean Kelly Irland EPP
Nåd O´Sullivan Irland Gröna
Ciarán Manschett Irland Gröna
Elisabetta Gualmini Italien S&D
Andrea Cozzolino Italien S&D
Brando Benifei Italien S&D
Salvatore de Meo Italien EPP
Elena Lizzi Italien ID
Gianna Gancia Italien ID
Simona Baldassarre Italien ID
Antonio Maria Rinaldi Italien ID
Mara Bizzotto Italien ID
Marco Campomenosi Italien ID
Matteo Adinolfi Italien ID
Massimo Casanova Italien ID
Paolo Borchia Italien ID
Chiara Gemma Italien N-A
Marco Zullo Italien N-A
Tatjana Ždanoka Latvia Gröna
Juozas Olekas Lithuania S&D
Petras Auštrevičius Lithuania Förnya
Christophe Hansen Luxembourg EPP
Isabel Wiseler-Lima Luxembourg EPP
Tilly Metz Luxembourg Gröna
Miriam Dalli Malta S&D
Alex Agius Saliba Malta S&D
Roberta Metsola Malta EPP
Bert-Jan Ruissen Netherlands ECR
Derk Jan Eppink Netherlands ECR
Kim van Sparrentak Netherlands Gröna
Anna Fotyga Poland ECR
Izabela Kloc Poland ECR
Elzbieta Rafalska Poland ECR
Robert Biedron Poland S&D
Łukasz Kohut Poland S&D
Jerzy Buzek Poland EPP
Magdalena Adamowicz Poland EPP
Jaroslaw Duda Poland EPP
Elżbieta Łukacijewska Poland EPP
Maria da Graça Carvalho Portugal EPP
José Gusmao Portugal GUE
Marisa Matias Portugal GUE
Isabel Carvalhais Portugal S&D
Victor Negrescu Romania S&D
Clotilde Armand Romania Förnya
Vlad-Marius Botos Romania Förnya
Tudor Ciuhodaru Romania S&D
Ivan Štefanec Slovakia EPP
Miriam Lexmann Slovakia EPP
Peter Pollák Slovakia EPP
Vladimír Bilčík Slovakia EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová Slovakia ECR
Milan Brglez Slovenia S&D
Milan Zver Slovenia EPP
Tanja Fajon Slovenia Förnya
Irena Joveva Slovenia Förnya
Jorge Buxadé Spanien ECR
Herman Tertsch Spanien ECR
Mazaly Aguilar Spanien ECR
Antoni Comín i Oliveres Spanien N-A
Lina Galvez Spanien S&D
Estrella Dura Ferrandis Spanien S&D
Alícia Homs Ginel Spanien S&D
Inmaculada Rodríguez-Piñero Spanien S&D
Javier Moreno Sánchez Spanien S&D
Mónica Silvana González Spanien S&D
Rosa Estaràs Ferragut Spanien EPP
Maria Soraya Rodriguez Ramos Spanien Förnya
Izaskun Bilbao Barandica Spanien Förnya
Jordi Canas Spanien Förnya
Adrián Vásquez Lázara Spanien Förnya
Frederick Federley Sweden Förnya
Abir Al-Sahlani Sweden Förnya
Alice Kuhnke Sweden Gröna
Jakop Dalunde Sweden Gröna
Pär Holmgren Sweden Gröna
Evin Incir Sweden S&D
Heléne Fritzon Sweden S&D
Johan Danielsson Sweden S&D
Erik Bergkvist Sweden S&D
Jytte Guteland Sweden S&D